Comité organizador

President

Sr. Carles Miravitlles

President Emèrit

Sr. Juan Alberto Valls Jové

Vocals nats

Sr. Constantí Serrallonga

Sra. Montserrat Vilalta i Cambra

Vocals

Sr. Aureli Álvarez Pérez
Sr. Eugenio Bareche
Sr. José Luis Briansó Peñalva
Sr. Lluís Cabrera Pérez
Sr. Joaquim Callén Fuentes
Sr. Carles Curto Milà
Sr. Carlos de la Fuente Cullell
Sr. Maite García Vallès
Sr. Agustí Pérez Foguet
Sr. Jordi Lluis Pi Calzada
Sr. Ignasi Queralt Mitjans
Sr. Martí Rafel Fontanals
Sr. Joan Rosell Riba

Sr. Xavier Delclos Martínez
Sr. Emili Farrerons
Sr. Josep Antoni Ignacio Herrera
Sra. Amparo Losada
Sr. Jordi Llorca Piqué
Sr. Mariano Marzo Carpio
Sr. Josep M. Mata
Sr. Antonio Riera Bagué
Sr. Jordi Rius Palleiro
Sr. Josep Sánchez Lafuente
Sr. Francisco Javier Tomás Alcazar
Sr. Frederic Varela Balcells
Sr. Ricard Zapatero

Dir. Negoci Propi
 

Sr. Salvador Tasqué

Dir. BU Salons de Públic i Festivals

Sr. José Miguel García

Directora Saló
 

Sra. Marta Serra